Nâng cao công tác đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế năm 2024

Ngày 26/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế cho gần 100 cán bộ, nhân viên ngành y tế, các huyện/thành phố, các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở dịch vụ kính thuốc… Tham dự Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN; Sở Y tế và các phòng, đơn vị trực thuộc.

Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, xúc tích gồm 04 tiết, 11 điều nhưng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử đó: Thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét; quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo; chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Sắc lệnh 08/SL chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay

Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Ngày 16/01/2024, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01. Tham dự Hội thảo có ông Trần Quý Giầu - Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở y tế, hiệp, hội doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Trong đó, quy định rõ về trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực về năng suất chất lượng cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho gần 80 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức một số sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022

Chiều 17/11/2023, tại Bệnh viên A Thái Nguyên, Sở KH&CN phối hợp Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số tổ chức chương trình Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác của Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2022. Tham gia đào tạo tập huấn có trên 50 đại biểu là cán bộ quản lý, nhân viên y tế Bệnh viện A Thái Nguyên. 

Ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm chè Thái Nguyên

Ngày 09/11/2023, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn “Ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm chè Thái Nguyên”. Tham dự Hội nghị tập huấn có gần 200 đại biểu là các cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh chè là các thành viên được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Tập huấn kiến thức về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hoá năm 2023

Sáng 26/10/2023, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn về truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Lương, nhãn hiệu tập thể “Chè Đại Từ” và nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ”. Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các huyện (Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình) và các doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ sản xuất, kinh doanh Chè Phú Lương, Chè Đại Từ, Tương Úc Kỳ.

Hội nghị “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu”

Ngày 12/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị "Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu" và hướng tới kỷ niệm Ngày đo lường thế giới 20/5.

Hội nghị Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực - thực phẩm toàn cầu

Sáng ngày 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức Hội nghị Hội nghị Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực - thực phẩm toàn cầu và kỷ niệm Ngày đo lường thế giới 20/5 với sự tham gia của gần 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, đơn vị sản xuất, kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên và 40 tỉnh thành trong cả nước.

Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về đo lường

Ngày 28/3/2023, tại thành phố Phổ Yên, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đo lường. 

Tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Sáng ngày 23/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Hội nghị có trên 80 học viên thuộc UBND các huyện, thành phố; các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp liên quan.

Nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 23/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tập huấn về nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 – 2030. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường gắn với hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996). Tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 và giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì thực hiện.

Ý NGHĨA CỦA NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01

Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng.

Đảm bảo công bằng cho khách hàng sử dụng điện, nước

Công tác kiểm định phương tiện đo trong kinh doanh điện, nước có vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch trong kinh doanh; đảm bảo công bằng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Kiểm định đối chứng công tơ điện và đồng hồ đo nước

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ: Trong 3 năm qua (2020-2022), Trung tâm đã hoàn thành việc kiểm định đối chứng đối với trên 24.000 công tơ điện và đồng hồ đo nước. Trong đó, đã tiến hành kiểm định đối chứng 3.845 đồng hồ đo nước lạnh cho Công ty CP nước sạch Thái Nguyên và kiểm định đối chứng trên 20.600 công tơ điện cho Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện đề án 996

Chiều ngày 9/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đại diện Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan.

Tập huấn về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp tỉnh Thái nguyên

 Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Ngày 5-7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp. Đây là một trong những họat động triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 20/5/2022 “ĐO LƯỜNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Ngày 20 tháng 5 là Ngày Đo lường thế giới để kỷ niệm ngày ký Công ước Mét năm 1875. Công ước này tạo cơ sở cho hệ thống đo lường thống nhất trên toàn thế giới. Chủ đề Ngày Đo lường thế giới năm 2022 là “Đo lường trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo khoa học “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Ngày 07/4/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức hội thảo khoa học “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Tham dự hội thảo có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, các doanh nghiệp và các chuyên gia đo lường.

Hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Ngày 16/3/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức hội thảo “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Tham dự hội thảo có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, các đơn vị và các chuyên gia đo lường của Tổng cục.

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm Minh bạch hóa thị trường

Trước đây, việc dùng điện thoại quét tem có mã QR dán trên sản phẩm để truy xuất nguồn gốc thường được người tiêu dùng sử dụng. Nhưng hiện nay, những chiếc tem truy xuất nguồn gốc không còn được nhiều người quan tâm nữa, vì khi quét mã QR chỉ nhận được những thông tin đơn giản, sơ sài về đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, không có thông tin chi tiết về sản phẩm qua từng công đoạn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, các tem truy xuất nguồn gốc có nội dung và hình thức khác nhau, không được chuẩn hóa nên dẫn đến tình trạng “loạn tem”...

Nâng cao hiệu quả quản lý về đo lường - Tạo lực đẩy và lực kéo để phát triển

Nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động của các doanh nghiệp (DN), ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 996). Thái Nguyên là tỉnh triển khai Đề án 996 từ rất sớm và đến nay đã có nhiều DN trên địa bàn xây dựng chương trình bảo đảm đo lường tại DN.

Ý NGHĨA NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01

Ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, xúc tích chỉ gồm 04 tiết, 11 điều nhưng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử đó: Thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét; quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo; chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Sắc lệnh 08/SL chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Chiều 19/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tính toán và đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên năm 2020, giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2011-2020. Nhiệm vụ KH&CN trên do Viện Năng suất Việt Nam thực hiện.

Giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 06 sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên

ày 15-12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 06 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên gồm: chè; quả (na, nhãn, bưởi); thịt lợn, thịt gà và trứng gà; gỗ, quế. Đây cũng là bộ tài liệu hướng dẫn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp. 

Công bố chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp


Chiều 15/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị công bố chính thức về Chương trình đảm bảo đo lường cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là 03 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đã ban hành được Chương trình đảm bảo đo lường đến năm 2025.

Hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP

Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 25/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Mã số, Mã vạch quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đi khảo sát và hướng dẫn 03 Hợp tác xã (HTX) áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên.

Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Ngày 28.10.2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TẦM NHÌN CHUNG CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Ngày 14 tháng 10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm vinh danh những đóng góp và hợp tác của các chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Mỗi năm, ba tổ chức cùng thống nhất đưa ra một thông điệp chung cho ngày 14 tháng 10.

Lựa chọn thông minh khi mua sắm

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, thời điểm này, trên thị trường đã bày bán khá nhiều mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo và các loại đồ chơi của trẻ em. Tuy nhiên để lựa chọn hàng hóa đảm bảo chất lượng, không phải người tiêu dùng nào cũng nắm rõ.

Đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Vừa qua, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 tỉnh Thái Nguyên (Gọi tắt là Hội đồng sơ tuyển) đã tiến hành đánh giá và đề xuất tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021.

Hướng dẫn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, ngày 7/4/2021 Sở Khoa học - Công nghệ đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. Tham dự hội nghị có đại diện của gần 30 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Triển khai xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 16/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) do đồng chí Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở KH&CN về việc triển khai xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng xuất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng chuyên môn của Sở KH&CN.

Vì quyền lợi người tiêu dùng

Hoạt động đo lường đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nhằm bảo đảm đo lường chính xác, ngăn chặn các hành vi gian lận, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh được Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm sự công bằng, khách quan trong hoạt động thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội thảo “Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam

Ngày 20/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam. Tham dự hội thảo và lễ kỷ niệm có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường, ông Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện các sở, ngành, địa phương, các Hiệp hội, Hội, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo " Nâng cao năng lực đo lường để triển khai đề án 996/QĐ-TTg" và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam

Ngày 15/01/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996/QĐ-TTg” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam. Tham dự hội thảo và lễ kỷ niệm có ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, ông Vũ Khánh Xuân - Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội, tạo thuận lợi và từng bước đưa hoạt động và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở nước ta vào nề nếp; ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao tính khả thi, tính minh bạch và tạo hành lang pháp lý để môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh, người tiêu dùng, phát huy tối đa nguồn lực của mọi thành phần kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tạo điều kiện cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại nói chung và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên - 10 năm xây dựng và trưởng thành

Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đó là một chặng đường với nhiều sự kiện, nhiều dấu ấn, ghi đậm quá trình phát triển của Trung tâm trong sự phát triển của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Góp phần hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về TCĐLCL

Là đơn vị hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước và thực hiện dịch vụ công về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và an toàn bức xạ hạt nhân, sau 10 năm thành lập, đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã có nhiều hoạt động tích cực, hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao.

Hướng tới Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2017

Ngày 14-10 hàng năm đã được lựa chọn là ngày Tiêu chuẩn thế giới. Đây là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu. Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng đầu thế giới là ISO, IEC, ITU đều thống nhất đưa ra một Thông điệp với những chủ đề khác nhau cho Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.

Kiểm tra Chất lượng và Ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2017

Nhằm nâng cao việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chống gian lận về chất lượng và ghi nhãn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em phục vụ Tết Trung thu năm 2017. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) tỉnh Thái Nguyên phối hợp Đội Quản lý thị trường các huyện, thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng cục TC-ĐL-CL về Chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tập huấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nâng cao quyền Sở hữu trí tuệ

Ngày 17/8/2017, UBND huyện Đại Từ phối hợp với Sở KH&CN tổ chức lớp tập huấn về “Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nâng cao quyền Sở hữu trí tuệ” tại UBND xã Hoàng Nông. Tham dự lớp tập huấn có đại diện của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đại Từ, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hoàng Nông và 100 học viên là các hộ gia đình trồng và chế biến chè trên địa bàn xã Hoàng Nông.

Đào tạo nghiệp vụ Công tác kiểm tra Nhà nước về Đo lường

Từ ngày 27- 28/7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), Phòng Quản lý KH&CN cơ sở phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tổng cục TCĐLCL tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” cho cán bộ, công chức, viên chức có tham gia các đoàn kiểm tra Nhà nước về Đo lường trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo khóa đào tạo có ông Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN.

Hội nghị tập huấn quản lý đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Sáng ngày 24/3/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL thuộc Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Quảng bá nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng” tại Hội chợ Du lịch Thương mại

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt nhiệm vụ KHCN: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng” dùng cho sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên.

Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 cho cán bộ cơ sở tại huyện Phú Bình

Ngày 16/7/2015 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng UBND huyện Phú Bình tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ theo chuẩn ISO 9001-2008, đối tượng tham gia lớp đào tạo này là cán bộ của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên

Sáng ngày 8/6/2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng (8/6/1985 – 8/6/2015). Đến dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoan – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN Thái Nguyên; đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH&CN Thái Nguyên; lãnh đạo của 4 Sở KH&CN và 11 Chi cục (TCĐLCL) của các tỉnh; đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong và ngoài tỉnh.

Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1/2015

Ngày Đo lường Việt Nam 20/1 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các cán bộ của ngành Đo lường để cùng nhau ôn lại truyền thống nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích các thế hệ cán bộ phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế về Đo lường.

Tập huấn về nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại huyện Phú Bình

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2014, tại UBND huyện Phú Bình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tậng huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hội nghị triển khai chương trình Năng suất Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sáng ngày 18/8/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014- 2020”

Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục, ngày 20/12/2013, Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2013, phương hướng công tác năm 2014. Dự Hội nghị có ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Hội thảo giới thiệu về công nghệ bọt khí Nhật Bản

Ngày 05/5/2014, hưởng ứng ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Hiệp hội Công nghệ Bọt khí Nhật Bản tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về công nghệ bọt khí Nhật Bản.

Giải đáp vướng mắc Thông tư 22 quản lý chất lượng Vàng

Nhằm phổ biến toàn bộ thông tư về quản lý chất lượng vàng, 9h30 sáng nay (30/5) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có buổi trao đổi với báo giới xung quanh các nội dung trong Thông tư để ngày 1/6 bắt đầu áp dụng triển khai.

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL.

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1849/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL.

Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Chiều nay (16/5) tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình triển khai QĐ 144/2006/QĐ-TTg và QĐ 118/2009/QĐ-TTg và giới thiệu các nội dung chính trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Trung tâm Năng suất Việt Nam – hạt nhân thúc đẩy hoạt động Năng suất và chất lượng quốc gia

Trung tâm Năng suất Việt Nam (Vietnam Productivity Centre - VPC) thành lập ngày 26/9/1997, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, có vai trò là hạt nhân của Phong trào năng suất chất lượng quốc gia và là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á

Hội thảo đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước Châu Á

Thực hiện giai đoạn 3 Dự án TE/RAS/09/003 " Đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước châu Á" do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc UNIDO và Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF đồng tại trợ đang được triển khai tại 12 nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày 6/1/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo" Áp dụng bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ở các nước đang phát triển Châu Á"nhằm thông báo các kết quả thu thập được về tác động của việc chứng nhận ISO 9001 đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo ISO 9001 thông qua các khách hàng của các tổ chức này và đưa ra những khuyến nghị rút ra từ các cuộc điều tra đối với các bên có mối quan tâm.

Những sản phẩm không có dấu CR sẽ không có chỗ đứng trên thị trường

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật nhằm góp phần tích cực vào việc chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, phóng viên Báo Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Vĩnh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam QCVN 3:2009/BKHCN (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em) và QCVN 4:2009/BKHCN (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử) trên địa bàn tỉnh.

Từ 15-9, đồ chơi trẻ em phải có dấu hợp quy

Sau ngày 15-9, nếu đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường mà không gắn dấu hợp quy CR thì sẽ bị tịch thu, xử lý.

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam.

Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2010 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCDDLCL) trong tháng 8/2010

Công tác Đảng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 20-QĐ/ĐB-KHCN ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên v/v thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia của tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-TĐC ngày 13/7/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC ĐL CL) v/v thành lập Hội đồng sơ tuyển (HĐST) Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2009 của tỉnh Thái Nguyên.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 28/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ- Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông báo kế hoạch hoạt động của Giải thưởng chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Công văn số 221/TĐC-TCCL ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng v/v Kế hoạch hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2009; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan thường trực và thực hiện chức năng thư ký của Hội đồng sơ tuyển tỉnh Thái Nguyên xin thông báo kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2009 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0