Tiếp và làm việc cùng đoàn kiểm tra công vụ, cải cách hành chính của tỉnh

Ngày 16/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiếp và làm việc cùng đoàn kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn kiểm tra. Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở KH&CN và đại diện các phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên đứng thứ 3/19 sở, ban, ngành và là năm thứ 5 liên tục nằm trong nhóm 1 - nhóm các cơ quan, đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành (CCHC) cấp tỉnh. Kết quả này là minh chứng sống động nhất cho những nỗ lực, quyết tâm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững tốp đầu về cải cách hành chính

Theo báo cáo công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đạt 80,16%, tăng 1,82% (năm 2022 là 78,32%). Kết quả Chỉ số CCHC cấp sở, ngành năm 2023 cho thấy có sự thay đổi trên bảng xếp hạng so với năm 2022 (Có 02 đơn vị đạt mức xuất sắc, năm 2022 không có sở, ban, ngành nào).

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

Quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Tham dự Hội nghị hướng dẫn, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023

Ngày 30/10/2023, Sở KH&CN cử lãnh đạo Văn phòng cùng công chức tham mưu công tác cải cách hành chính tham dự Hội nghị hướng dẫn, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của các đơn vị. Chương trình do Sở Nội vụ Tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa ...

Sáng ngày 08/7/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại Khách sạn May Plaza (địa chỉ: số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kết quả đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1318/QĐ-UBND công bố kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (DDCI) là chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của Doanh nghiệp, Hợp tác xã đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều ngày 28/9, Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC; hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Từ ngày 06- 08/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ cử chuyên viên phụ trách công tác Cải cách hành chính tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính năm 2022. Chương trình do Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức. Dự Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, TS. Đỗ Đình Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Lãnh đạo phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ cùng các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh cùng 40 học viên là Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và công chức được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Pháp

Ngày 18/8, tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên, Đ/c Phạm Thị Hiền – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ cùng chuyên viên phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tham dự  Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm "Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: 

Quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 14/5, Sở  KH&CN cử cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tham dự lớp tập huấn còn có các cán bộ phụ trách một cửa, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ban hành;

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện các nhiệm vụ của  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 04/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ  tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Họp kiểm điểm công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 22/7/2021, Sở KH&CN tổ chức họp kiểm điểm công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, khắc phục trong năm 2021. Thành phần tham dự gồm Trưởng các phòng, các đơn vị trực thộc sở.  Đồng chí Đinh Bộ Sơn – PGĐ sở KH&CN chủ trì cuộc họp.

Sở Khoa học và Công nghệ được nhận bằng khen trong công tác cải cách hành chính năm 2018

Sáng ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội Nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị.

Tọa đàm trực tuyến: Cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách hành chính là một yếu tố hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, thông qua Cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Mục tiêu mà Cải cách hành chính hướng tới là xây dựng bộ máy hành chính gọn nhẹ hơn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt hơn các nhu cầu và lợi ích chính đáng của công dân và cả xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu cấp tỉnh chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Sáng 19/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nhữ Văn Tâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại các điểm cầu cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện.

Sở Khoa học & Công nghệ: "Lội ngược dòng” đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính

Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, các địa phương trong năm 2017, cho thấy nhiều sở, ngành đã có sự cải thiện đáng kể trong bảng xếp hạng, trong đó nổi lên là sự bứt phá ngoạn mục của Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN). Từ vị trí thứ thứ 7 năm 2016, năm 2017, Sở KH&CN “lội ngược dòng” dẫn đầu 19 sở, ngành về chỉ số CCHC. Vậy đâu là giải pháp đưa đơn vị này có sự bứt phá nhanh như vậy.

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Sáng 8-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0