Tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường

Facebook   Zalo

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường gắn với hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996). Tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 và giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì thực hiện.

Tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường

Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở KH&CN, thông tin: Thời gian qua Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Đề án 996; tổ chức 1 hội thảo và 1 hội nghị tập huấn về các nội dung của Đề án; thực hiện 1 phóng sự phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, 4 phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, 5 bài viết đăng trên Báo Thái Nguyên, 5 bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 3 bài viết đăng trên ấn phẩm và 18 bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN.
Đơn vị cũng đã xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý đo lường tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động cung cấp dịch vụ về đo lường và hoạt động quản lý phương tiện đo của các doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá.
Năm 2021, Sở KH&CN đã tổ chức khảo sát và lựa chọn 3 doanh nghiệp, gồm: Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; Công ty Xăng dầu Bắc Thái; Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ KH&CN tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021. Đây cũng là 3 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước ban hành được Chương trình đảm bảo đo lường.
Năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục hỗ trợ 3 doanh nghiệp trên xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo đo lường và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường. Tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường thông qua việc chuẩn hóa năng lực, hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường.
Đây cũng là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ về đo lường đầu tiên trong cả nước thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
Ông Lâm Mai Tuyên, Phó Giám đốc phụ trách thiết bị Nhà máy Cán thép Lưu Xá, chia sẻ: Việc tham gia Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ KH&CN giúp chúng tôi thực hiện đo lường theo đúng quy chuẩn, việc kiểm soát hoạt động sản xuất được chặt chẽ, đầy đủ, chính xác, đem lại lợi ích lớn về mặt kinh tế”.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Facebook Zalo