Báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Kết quả báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Kết quả báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả”

Đó là chủ đề hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022 tổ chức vào sáng 17/3 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Bộ kế hoạch đầu tư tổ chức. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đại diện các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có hơn 14.000 cán bộ thống kê, cán bộ, lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.  Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên có Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh. Sở Khoa học và công nghệ tham dự có Đ/c Đinh Bộ Sơn – Phó giám đốc Sở và các chuyên viên thực hiện công tác thống kê. 

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Thái Nguyên

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Thái Nguyên đã được công bố đến hết 31/12/2019

Báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Tham dự Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Triển khai thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Nhằm thống kê các số liệu về nhân lực, tài chính, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), hợp tác quốc tế và giải thưởng trong lĩnh vực KH&CN năm 2016 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 15/11/2016 – 15/12/2016, Sở KH&CN tổ chức cuộc điều tra thống kê cơ sở về KH&CN tỉnh Thái Nguyên năm 2016 tại 80 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 05/7/2016, Sở KH&CN tổ chức hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. Chủ trì hội thảo có ông Hồ Ngọc Luật - Nguyên Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), chuyên gia thống kê của Cục Thông tin KH&CN quốc gia, bà Phạm Thị Hiền - Phó giám đốc Sở KH&CN. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị toàn quốc về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

Ngày 21/11/2014, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN”. Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Thanh-Thứ trưởng Bộ KH&CN, Lê Xuân Định-Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia, đại diện các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; đại diện của 55 Sở KH&CN trên cả nước. Sở KH&CN Thái Nguyên tham dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Chính-Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, đại diện các phòng Quản lý công nghệ, Chuyên ngành, Trung tâm Thông tin công nghệ.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê KH&CN năm 2014

Ngày 30/7/2014, Sở KH&CN phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê KH&CN.