Lịch tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ vào Quyết định số 368/QĐ-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc phân công cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đới với lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sở KHCN xây dựng lịch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân đối với lĩnh vực thuộc ngành KH&CN quản lý cụ thể như sau.