Liên hệ

Facebook Zalo

  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943

Facebook Zalo