Nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 16/5/2022, tại thành phố Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (SMEDEC1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự khai giảng lớp đào tạo có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN và 98 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và các địa phương (Thành phố Thái Nguyên, các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Định Hoá, Võ Nhai).

Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 12/5/2022, tại thành phố Phổ Yên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (SMEDEC1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và UBND thành phố Phổ Yên tổ chức khai giảng lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự khai giảng lớp đào tạo có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Trọng Lợi - Giám đốc SMEDEC1 và 60 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình.

Kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ

Ngày 3/10, Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công

Tiếp tục chương trình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Chiều 2/11, Đoàn kiểm tra số 1, do đồng chí Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại thành phố Sông Công.

 

Bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 26/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng Kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cho cán bộ đến từ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Từ ngày 14-16/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”.

Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Từ ngày 20-21/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008” cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị...

Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại các đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2014

Trong 02 ngày từ 30 và 31 tháng 10/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại 03 đơn vị xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2014, đó là: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên.

Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định số 19/2014/TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 563/UBND-KTN ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Từ ngày 07/8/2014 đến 01/10/2014 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Thái Nguyên phối hợp Chuyên gia đánh giá Công ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Hùng Vương tiến hành đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo đánh giá tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2014

Ngày 12/8/2014 tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết tình hình triển khai Quyết định số: 44/2006/QĐ-TTg và Quyết định số: 118/2009/QĐ-TTg và triển khai các nội dung chính trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào quản lý hành chính nhà nước tại thị xã Sông Công

Thực hiện Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2010 và Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, UBND thị xã đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Ban soạn thảo và tổ giúp việc Ban Soạn thảo để giúp UBND chỉ đạo việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL. Ngay từ tháng 01/2011, thị xã Sông Công đã bắt tay vào triển khai khảo sát, xây dựng hệ thống các văn bản và tập huấn các kỹ năng cơ bản về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND thị xã.

IQC triển khai 12 công việc cho Ban chỉ đạo ISO ngày29-02-2012

Ngày 29-02-2012,lúc 8h tại phòng họp TS Vương Lập Bình, giám đốc công ty IQC tiến hành xem xét về việc ký kết Hợp đồng kinh tế với đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một về xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng (Kiểm định chất lượng giáo dục và hệ thống quản lý tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008).

Tập huấn Tổ thư ký ISO ngày 02 tháng 03 năm 2012

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tiến hành tập huấn các thành viên Tổ Thư ký về các công tác, kỹ thuật theo 12 công việc cụ thể của ISO

Vai trò của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh miền núi, giao thông đi lại giữa các vùng trong tỉnh rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, không đồng đều, chính vì vậy để Lào Cai tăng trưởng, phát triển và ổn định, điều kiện hàng đầu phải được đầu tư một khối lượng vồn rất lớn. Nguồn vốn đầu tư để phát triển gồm có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từ các doanh nghiệp, từ nhân dân trong và ngoài nước. Muốn huy động các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thì Lào Cai phải tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và thuận lợi.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước được thiết lập theo TCVN ISO 9001:2008. Đây là một Hệ thống tuân thủ yêu cầu chung (mục 4/TCVN ISO 9001:2008) và vận hành theo chu trình kế tiếp, gắn bó với nhau thể hiện tập trung ở bốn phần:

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI ISO 9001: 2000 SANG ISO 9001: 2008

Các tổ chức đã đạt được ISO 9001:2000 trước ngày 15/11/2008, nay muốn chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 cần thực hiện bổ sung các hoạt động sau

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (QM.9000)

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản là:

Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVN ISO 9001 : 2008 thay thế cho TCVN ISO 9001 : 2000 (ISO 9001 : 2000);

Câu hỏi thường gặp về ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Xây dựng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 tại Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép triển khai thực hiện đề án năm 2007. Sở Nội vụ Bến Tre đã xây dựng và áp dụng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 với chính sách chất lượng “Tinh gọn, hiện đại, dân chủ, hiệu quả và không ngừng phục vụ”, để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy chất lượng phục vụ làm tiêu chí để hoàn thiện hoạt động của đơn vị.

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0