Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, công dân và tổ chức có thể xem video để tham khảo các bước đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh

Hồ sơ mẫu thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cung cấp bộ Hồ sơ mẫu của thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,  hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu cho cá nhân, tổ chức tham khao khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Bộ hồ sơ mẫu cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cung cấp Bộ hồ sơ mẫu đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế. Các tổ chức, cá nhân có thể thao khao thi thực hiện các thủ tục hành chính này

Bộ hồ sơ mẫu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cung cấp Bộ hồ sơ mẫu đối với thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Các tổ chức, cá nhân có thể tham khao bộ hồ sơ mẫu này trược khi làm hồ sơ để nộp.

Video hướng dẫn cac thủ tục thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Dưới đây là những video hướng dẫn cac thủ tục thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo để thực hiện theo đúng quy trình của các thủ tục.

Hướng dẫn thực hiện - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Lĩnh vực: An toàn bức xạ

Tên thủ tục trong video hướng dẫn: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hưỡng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (Người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0