Tập huấn kiến thức về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hoá năm 2023

Facebook   Zalo

Sáng 26/10/2023, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn về truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Lương, nhãn hiệu tập thể “Chè Đại Từ” và nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ”. Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các huyện (Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình) và các doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ sản xuất, kinh doanh Chè Phú Lương, Chè Đại Từ, Tương Úc Kỳ.

Tập huấn kiến thức về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hoá năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Thời gian qua, Sở KH&CN đã phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động về nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm trên cơ sở áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hiện nay, Sở KH&CN tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Lương”, nhãn hiệu tập thể “Chè Đại Từ” và nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ”.

Tập huấn kiến thức về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hoá năm 2023 -0
 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu bức tranh về chuyển đổi số trong nông nghiệp; thực trạng triển khai truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam; hướng dẫn các quy định của pháp luật và hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc nông sản phẩm, hàng hoá; giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Lương”, nhãn hiệu tập thể “Chè Đại Từ” và nhãn hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ”. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực tiễn xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hoá của địa phương. 
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nắm bắt được những kiến thức về truy xuất nguồn gốc và thực trạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam. Từ đó, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hiểu biết sâu sắc hơn các nền tảng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn nhận đầy đủ và áp dụng hiệu quả truy xuất nguồn gốc trong xây dựng và định hướng thương hiệu nhằm tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng, góp phần phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới./.

Dương Chiêm - Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0