Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Facebook   Zalo

Ngày 16/01/2024, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01. Tham dự Hội thảo có ông Trần Quý Giầu - Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở y tế, hiệp, hội doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo và chào mừng kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01, đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Sau hơn 03 năm triển khai, Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996) đã góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án 996. Theo đó, Sở KH&CN đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá. Năm 2021, Sở KH&CN đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 doanh nghiệp là: Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021. Đây cũng là 03 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đã ban hành được Chương trình đảm bảo đo lường. Năm 2022, Sở KH&CN đã tiếp tục hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo đo lường và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, Chương trình đảm bảo đo lường đã góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Cũng trong năm 2022, Sở KH&CN đã hỗ trợ Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường thông qua việc chuẩn hóa năng lực, hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường. Đây cũng là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ về đo lường đầu tiên trong cả nước thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 -0
TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo 

Năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục hướng dẫn, giám sát Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên thực hiện các nội dung theo Chương trình đảm bảo đo lường đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở KH&CN đã hỗ trợ cho 05 hợp tác xã sản xuất hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP là Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, Hợp tác xã chè La Bằng, Hợp tác xã Tuyết Hương, Hợp tác xã miến Việt Cường, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Các Hợp tác xã này đã công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và được Sở KH&CN xác nhận theo quy định. Đây cũng là 05 Hợp tác xã đầu tiên trong tỉnh Thái Nguyên đã được công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi thảo luận về hiệu quả của việc xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; đảm bảo đo lường đối với hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP; đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế…
 

Hội thảo “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 -0
Lãnh đạo Sở KH&CN trao Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn cho các Hợp tác xã 

Nhân dịp này, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã trao Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP cho 05 Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, Hợp tác xã chè La Bằng, Hợp tác xã Tuyết Hương, Hợp tác xã miến Việt Cường và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ đã xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo