CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Luật Đấu Thầu
Ngày ban hành 7/9/2023 12:00:00 AM
Người ký Phạm Thanh Hà
Trích yếu Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, ...
Chi tiết văn bản

Luật này quy định về quản  lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, ...

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm