CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 63/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 10/16/2023 12:00:00 AM
Người ký Thứ trưởng Cao Anh Tuấn
Trích yếu Sửa đổi bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Chi tiết văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điểu của một số Thông tư trong đó có sửa điều 04 Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Văn bản liên quan Điều 04 Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm