CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 05/2022/QH15
Ngày ban hành 8/3/2022 12:00:00 AM
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 với nhiều nội dung đáng chú ý
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm