Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Facebook   Zalo

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 18/10/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai báo, cấp phép, công tác lập và lưu giữ hồ sơ tiến hành công việc bức xạ; các quy định về đảm bảo an toàn trong quản lý và sử dụng thiết bị bức xạ đối với 14 cơ sở tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bệnh viên Gang thép Thái Nguyên

Qua kiểm hồ sơ và kiểm tra thực tế tại khu vực tiến hành công việc bức xạ của các đơn vị cho thấy, các cơ sở đã thực hiện tốt việc khai báo với cơ quan quản lý về thiết bị bức xạ hoặc có sự thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; thực hiện đầy đủ các thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; các cơ sở đã thực hiện việc kiểm xạ tại khu vực làm việc và môi trường xung quanh phòng đặt thiết bị X-quang định kỳ 01 lần/năm, kết quả kiểm xạ đảm bảo an toàn bức xạ đối với nhân viên và công chúng. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng đã thực hiện kiểm định thiết bị X-quang định kỳ và bố trí người phụ trách an toàn bức xạ theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho người phụ trách an toàn và các nhân viên bức xạ, giấy chứng nhận đào tạo đều còn trong thời hạn có giá trị; các nhân viên bức xạ tại các cơ sở được kiểm tra đều được trang bị liều kế cá nhân và sử dụng trong quá trình vận hành thiết bị X-quang để theo dõi, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ định kỳ 3 tháng/lần.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023 -0
 Kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Thái Nguyên

Hàng năm, một số cơ sở đã tổ chức thực hành, diễn tập ứng phó sự cố theo các tình huống giả định đã lập trong kế hoạch, lưu giữ hồ sơ về diễn tập tại cơ sở. 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023 -0
Kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra thực tế tại các cơ sở, Đoàn kiểm tra còn hướng dẫn các cơ sở về hồ sơ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thông qua hình thức nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; hướng dẫn cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về các quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản mới thuộc lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Thông qua đợt kiểm tra, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở trong việc quản lý, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, đồng thời giúp Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá được thực trạng để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Thế Bằng - Quang Sơn

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0