Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Facebook   Zalo

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và kịp thời điều chỉnh các quy định cho sát với tình hình thực tiễn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. 

Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo