Đào tạo về an toàn bức xạ cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 24 - 25/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ tổ chức khóa đào tạo về an toàn bức xạ. Tham gia khóa đào tạo là các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ trong các cơ sở y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đào tạo về an toàn bức xạ cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ông Hoàng Đức Vỹ - Phó giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Tham dự khóa học các học viên được nghe các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt các nội dung chương trình đào tạo về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ trong các cơ sở y tế và công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời phổ biến một số điểm mới có liên quan đến hoạt động tiến hành công việc bức xạ trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/12/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021. Kết thúc khóa học các học viên tham dự đầy đủ chương trình đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông qua khóa đào tạo, các học viên cơ bản nắm được các kiến thức về công tác đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, đồng thời nâng cao được ý thức trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Việt Hưng – Phòng Kế hoạch – Chuyên ngành

Facebook Zalo