Hội nghị thống nhất đề cương Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Facebook   Zalo

Ngày 25/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Thống nhất đề cương Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư và đại diện Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, trung tâm chiếu xạ Hà Nội; đại diện bệnh viện C, bệnh viên Gang Thép.

Hội nghị thống nhất đề cương Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe khái quát đề cương Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025 và cùng nhau trao đổi thảo luận những nội dung nhiệm vụ cụ thể cần ứng dụng năng lượng nguyên tử trong từng lĩnh vực như Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế…

Hội nghị thống nhất đề cương Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 -0
Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN  thống nhất các nội dung Hội nghị 

Qua trao đổi,thảo luận đã làm sáng tỏ những nội dung và giải pháp mà đề cương cần hướng tới. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm thu thập dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.

Việt Hưng -Phòng Kế hoạch - Chuyên ngành

Facebook Zalo