Hội Thảo ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Facebook   Zalo

Ngày 23/04/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư; trung tâm thông tin và tư vấn hạt nhân; các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và đại diện bệnh viện C Thái Nguyên.

Hội Thảo ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Toàn cảnh Hội nghị

Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025 là một trong những nội dung thuộc Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh để thu thập dữ liệu xây dựng Chương trình. Đến nay bản dự thảo đã cơ bản hoàn thành.

Hội Thảo ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 -0

Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN Phát biểu tại hội thảo

Qua trao đổi, thảo luận, Hội thảo đã làm rõ những nội dung của Chương trình cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế địa phương … qua đó giúp Sở Khoa học và Công và đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh bản dự thảo chương trình “Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025” để báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ đề ra.

Việt Hưng – Phòng Kế hoạch – Chuyên ngành

Facebook Zalo