Bàn giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Facebook   Zalo

Ngày 18/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Bàn giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng. Ông Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện: Sở Tài Chính; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại học Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ; Viễn thông Thái Nguyên.

Bàn giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Biên bản và bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học

Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên” đã được Đại học Thái Nguyên triển khai thực hiện với mục tiêu, ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên theo hướng hiện đại, góp phần bảo tồn và giữ gìn văn hoá dân tộc, lan toả giá trị văn hoá phi vật thể, lịch sử quê hương. Việc thực hiện đề tài này đã góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá, truyền thông ngành du lịch của tỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã tạo ra kênh liên kết thông tin du lịch giữa du khách, nhà quản lý và doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội; cũng như quảng bá tới xã hội hình ảnh, văn hoá, lịch sử, sản phẩm đặc trưng, giáo dục lịch sử địa phương của tỉnh Thái Nguyên tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên.
Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã thông qua Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản, sản phẩm của nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên” gồm: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Phần mềm trên máy chủ (phân hệ Quản trị hệ thống; phân hệ Quản lý thông tin di tích văn hóa, lịch sử, dịch vụ và xúc tiến thương mại du lịch; phân hệ xem thông tin và hỗ trợ lập lịch trình du lịch), Phần mềm hướng dẫn du lịch (trên iOS, Android). Bộ dữ liệu (đã được tích hợp trong hệ thống phần mềm du lịch thông minh) giới thiệu các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, đền chùa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và những dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 204 điểm có gắn sơ đồ, thông tin điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; 483 dữ liệu thông tin về du lịch như di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, đền chùa, du lịch sinh thái; 564 dữ liệu tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; 10 bộ dữ liệu đa phương tiện du lịch trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm khác: 01 tên miền (dulichthongminhthainguyen.vn); 01 icon (bản market, mô tả icon); 01 Kênh YouTube; 01 bộ tài liệu hướng dẫn… 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại Học Thái Nguyên – Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ cam kết, bàn giao đầy đủ các tài sản và sản phẩm hình thành thông qua nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên” và một số tài liệu khác có liên quan cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp phân hệ quản trị, biên tập thông tin hệ thống du lịch thông minh của nhiệm vụ vào hệ thống cổng du lịch hiện hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Sở KH&CN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Thái Nguyên đã thống nhất ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản, sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Sau khi tiếp nhận tài sản, sản phẩm của nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo