Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025

Facebook   Zalo

Chiều 12/03/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025. Hội đồng gồm 09 thành viên, đồng chí Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025

Theo báo của Sở KH&CN, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt 32 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;  năm 2024, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Kết luận kiểm toán nhà nước khu vực X, tỉnh Thái Nguyên sẽ không thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo đúng quy định hiện hành. Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 15/05/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. Để tổ chức các hoạt động nghiên cứu triên khai, phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định, Sở KH&CN đã thông báo đề xuất đặt hàng, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố; các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; đăng trên trang Web của Sở KH&CN. Trong đó, các định hướng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN tập trung vào các lĩnh vực: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học nông nghiệp; y dược. Theo đó, từ tháng 01/2024 đến 29/02/2024 Sở KH&CN đã tiếp nhận được 88 đề xuất nhiệm vụ. Trên cơ sở các đề xuất, đặt hàng, Sở KH&CN đã tiến hành nghiên cứu và dự kiến đề xuất, lựa chọn được 30 nhiệm vụ KH&CN trên tổng số 88 đề xuất nhiệm vụ. Trong đó, có 19 đề tài, 11 dự án để bắt đầu thực hiện từ năm 2025. 30 nhiệm vụ KH&CN được lựa chọn gồm: 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 12 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 04 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học y dược; 06 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và 02 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá và cho ý kiến về các nội dung: Tính cấp thiết, tầm quan trọng thực hiện; quy mô của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng; khả năng không trùng lặp của từng nhiệm vụ so với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; khả năng ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống; khả năng huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách…
Trên cơ sở nhận xét, đánh giá, Hội đồng đã biểu quyết thông qua danh mục 30 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để Sở KH&CN tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2025 theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước./.
 

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0