Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028

Facebook   Zalo

Ngày 20/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Phát triển KH&CN đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển KH&CN, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là kỳ Đại hội lần thứ II của Công đoàn Trung tâm Phát triển KH&CN. Dự Đại hội có đồng chí Tạ Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN; đồng chí Trương Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN; cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn Trung tâm.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Phát triển KH&CN trực thuộc Công đoàn Sở KH&CN, được thành lập tháng 10/2018 trên cơ sở sát nhập 03 Công đoàn cơ sở thành viên là Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng số đoàn viên công đoàn của Trung tâm là 25 người.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm Phát triển KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên giao, Ban Chấp hành Công đoàn đoàn kết nhất trí, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Trung tâm cũng thường xuyên quan tâm đến hoạt động công đoàn. Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động đã được tăng cường và đẩy mạnh. Hàng năm Trung tâm đều tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị, qua Hội nghị, đoàn viên công đoàn được tham gia góp ý đến các hoạt động của đơn vị. Các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động cơ bản được đảm bảo. Từ năm 2018 đến nay, cán bộ đoàn viên Trung tâm đã tham gia ủng hộ các loại quỹ được trên 125 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi ốm đau gần 90 lượt đoàn viên, tứ thân phụ mẫu cán bộ, đoàn viên của đơn vị với kinh phí gần 20 triệu đồng; thăm hỏi hơn 15 lượt gia đình chính sách người có công với cách mạng với kinh phí gần 4,5 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đã có 5 đoàn viên công đoàn được tặng giấy khen; 95% đoàn viên công đoàn đều xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% nữ đoàn viên được bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% cán bộ, viên chức cơ quan đạt danh hiệu Lao động tiên tiến… 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KH&CN NHIỆM KỲ 2023-2028 -0
Đồng chí Tạ Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tạ Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn Trung tâm cần thực hiện tốt một số nội dung như: Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm…

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KH&CN NHIỆM KỲ 2023-2028 -0
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KH&CN NHIỆM KỲ 2023-2028 -0
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội 

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thức được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Phát triển KH&CN, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo