Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024

Facebook   Zalo

Ngày 18/01/2024, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, ký giao ước thi đua năm 2024. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của tập thể cán bộ lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trung tâm.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024

Trung tâm PT KH&CN khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023 với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Trung tâm đã thực hiện tốt 10 nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Sở KH&CN gia; đảm bảo đúng chất lượng cũng như tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, Trung tâm còn đẩy mạnh về cung ứng hoạt động dịch vụ KH&CN cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với doanh thu năm 2023 đạt 3,8 tỷ đồng…Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm năm 2024 nhằm xây dựng các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Sở giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ KH&CN, phấn đấu duy trì đạt tăng trưởng doanh thu năm 2024 đề ra.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024 -0
Đồng chí Trương Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN đã ghi nhận những đóng của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Trung tâm, đồng thời giải đáp các ý kiến, kiến nghị của viên chức và người lao động; Năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024 -0
Đại diện cơ quan và công đoàn đã ký giao ước thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 

Nhân dịp này, Trung tâm Phát triển KH&CN đã khen thưởng cho 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm là dịp để động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức và người lao động phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo