Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024

Facebook   Zalo

Ngày 26/01/2024, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo Sở, Trưởng - Phó các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở KH&CN. Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN và Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024

Tại Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã được nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&CN; kiểm điểm thực hiện kế hoạch năm của người đứng đầu; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại Sở KH&CN; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua của Công đoàn Sở KH&CN.
Năm 2023, Sở KH&CN đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm vụ thể cho cán bộ công chức, viên chức trong việc tham mưu, giải quyết công việc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại Sở KH&CN.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024 -0
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2023 

Hội nghị cũng đã thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023; đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Năm 2024, tập thể cơ quan và từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nêu cao tình thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính… phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024 -0
Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 gồm 03 đồng chí. Trên cơ sở kết quả của các mặt công tác năm 2023, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024; ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở KH&CN với Công đoàn Sở KH&CN

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024 -0
Lãnh đạo Sở KH&CN trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 02 tập thể 
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024 -0
Lãnh đạo Sở KH&CN trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN 
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN năm 2024 -0
Ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Giám đốc Sở KH&CN với Công đoàn Sở KH&CN 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện tốt những quy định về thực hiện dân chủ tại Sở KH&CN và các phong trào thi đua; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Hội nghị đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024./.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0