Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Facebook   Zalo

Ngày 18/12/2023, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Quốc Chính - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống thông qua các nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình gồm: Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; nhiệm vụ thuộc chương trình bảo tồn và khai thác nguồn gen cấp tỉnh; nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi. Số lượng các nhiệm vụ KH&CN là 93 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2023 là 57 nhiệm vụ; nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt năm 2023 là 36 nhiệm vụ; kiểm tra tiến độ thực hiện 45 lượt nhiệm vụ KH&CN. Năm 2023, Sở KH&CN đã nghiệm thu và đăng ký kết quả được 24 nhiệm vụ KH&CN. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quan tâm và có nhiều đổi mới. Chất lượng công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư được nâng lên so với các năm trước và đúng thời gian quy định. Năm 2023, Sở KH&CN đã thẩm định và cho ý kiến về công nghệ cho 40 hồ sơ dự án. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp KH&CN. Năm 2023, Sở KH&CN cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, thông tin Khoa học công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhất là nông nghiệp nông dân nông thôn theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh…Những kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN năm 2023 đã đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2021 – 2022 là 3,8%; năm 2023 tăng 1,9%. Tỷ trọng đóng góp các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 đạt 50,4%; năm 2023 là 38,0%. 

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 -0
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 -0

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến nhằm đưa các giải pháp để hoàn thành tốt các, mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2024: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công nghệ; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các kế hoạch thuộc lĩnh vực KH&CN…

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 -0
Sở KH&CN tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 

Nhân dịp này, Sở KH&CN đã tặng danh hiệu thi đua và giấy khen cho các  tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo