Tham dự Hội nghị hướng dẫn, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023

Facebook   Zalo

Ngày 30/10/2023, Sở KH&CN cử lãnh đạo Văn phòng cùng công chức tham mưu công tác cải cách hành chính tham dự Hội nghị hướng dẫn, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của các đơn vị. Chương trình do Sở Nội vụ Tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Tham dự Hội nghị hướng dẫn, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023

Hội nghị hướng dẫn xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Kết quả chỉ số cải cách hành chính thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí mong muốn các đơn vị đã đạt kết quả cao trong năm 2022 sẽ tiếp tục phát huy trong năm 2023, đồng thời các đơn vị có chỉ số CCHC thấp thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính.
Tại Hội nghị, các đại biểu được Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023, Nhưng nội dung vướng mắc, lỗi thường gặp và đề ra một số lưu ý trong quá trình tự chấm điểm trên hệ thống; thời gian đóng mở hệ thống tự báo cáo, chấm điểm. Theo đó, Theo đó:
1. Công tác xây dựng báo cáo tự chấm điểm Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn và chuẩn bị tài liệu kiểm chứng, chứng minh cho điểm số đã chấm (Có phụ lục kèm theo).
2. Các bước chấm điểm trên phần mềm chấm điểm Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự chấm điểm và đính kèm các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là phần mềm) theo các bước sau:
a) Bước 1: Đăng nhập phần mềm Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính thông qua tài khoản đã cấp tại địa chỉ: http://thainguyen.cchc.com.vn.
b) Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng và giải trình kết quả tự chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.
* Ví dụ: Tiêu chí “Thực hiện kế hoạch CCHC” cần đính kèm tài liệu kiểm chứng là Kế hoạc CCHC năm 2023; biểu danh mục nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành và đính kèm từng sản phẩm của Kế hoạch CCHC năm 2023. Các tiêu chí đạt được cần giải trình cụ thể và có kèm tài liệu minh chứng.  
c) Bước 3: Rà soát kết quả Rà soát lại điểm số đã chấm, tài liệu kiểm chứng, giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Sau đó thực hiện việc chiết xuất kết quả tự chấm điểm bằng việc nhấp chuột vào nút “In” được hiển thị trên phần mềm.
d) Bước 4: Gửi kết quả, xây dựng báo cáo tự chấm điểm Sau khi hoàn tất những bước trên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi kết quả tự chấm điểm tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thông qua phần mềm bằng việc nhấp chuột vào mục “Gửi đi” được hiển thị trên phần mềm.
đ) Ngoài ra đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo tự chấm điểm (văn bản điện tử) về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày 17/11/2023 để Hội đồng thẩm định làm căn cứ tổ chức thẩm định và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
3. Thời gian gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2023 đến ngày 17/11/2023. Từ 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 phần mềm sẽ tự động khóa và không nhận báo cáo, văn bản gửi đến.
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng nhập, đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài khoản được cấp. Nếu công chức được giao quản lý, sử dụng tài khoản chuyển vị trí công việc có trách nhiệm bàn giao lại cho công chức khác theo quy định.
4. Tài liệu kiểm chứng
a) Tài liệu kiểm chứng là văn bản điện tử được ký số theo quy định để minh chứng cho điểm số của từng tiêu chí Chỉ số cải cách hành chính. Tài liệu kiểm chứng đầy đủ nội dung, số liệu rõ ràng đúng với nội dung yêu cầu của tiêu chí theo hướng dẫn.
b) Hội đồng thẩm định chấm điểm không (0) với các tiêu chí có tài liệu kiểm chứng có số văn bản a, b; giải trình không rõ ràng, không nêu rõ số liệu, kết quả tại mục nào của tài liệu kiểm chứng; không lập Bảng thống kê kết quả theo đúng hướng dẫn.
c) Giải trình nội dung của tài liệu kiểm chứng
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố mô tả, giải trình tóm tắt, ngắn gọn nội dung tài liệu kiểm chứng tương ứng với yêu cầu minh chứng của tiêu chí để thuận lợi, dễ dàng tìm kiếm thông tin trong quá trình thẩm định của thành viên Hội đồng thẩm định.
- Hội đồng thẩm định chỉ thực hiện thẩm định đối với các tiêu chí có đủ tài liệu kiểm chứng; số liệu rõ ràng, chính xác; giải trình chi tiết, sắp xếp khoa học. Trong ‘cột giải trình” cần nêu rõ nội dung, số liệu minh chứng cho điểm số tự chấm tại Mục, Điểm, Khoản nào của văn bản đính kèm làm tại liệu kiểm chứng.
* Ví dụ: Chấm điểm với tiêu chí hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, đề nghị mô tả ngắn gọn “Đến ngày 31/12/2023, UBND huyện … đã thực hiện 23/23 nhiệm vụ đề ra tại phụ lục nhiệm vụ trọng tâm, kèm theo Kế hoạch số… và đạt 100% kế hoạch. Kết quả này được minh chứng tại Khoản 11, Mục I, Báo cáo số 55/UBND-BC ngày 12/11/2023 của UBND huyện… Đồng thời UBND huyện… đính kèm danh mục các sản phẩm và các sản phẩm hoàn thành của kế hoạch kèm theo để minh chứng”.
5. Thời điểm chốt số liệu hết ngày 10/12/2023 (thời gian dự kiến kết thúc giải trình và bổ sung tài liệu kiểm chứng sau cùng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố). * Đối với một số tiêu chí tại thời điểm đánh giá, chấm điểm theo quy định chưa đến thời hạn báo cáo (đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; báo cáo công khai, quyết toán, dự toán….) các đơn vị lấy số liệu và lập báo cáo đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023 và bổ sung trong đợt giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng lần thứ hai.
Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của một số đơn vị, các ý kiến xoay quanh vấn đề về hướng dẫn lập biểu tổng hợp minh chứng tài liệu, tỉ lệ đánh giá nội dung hoàn thành so với Kế hoạch, cách giải trình các nội dung thực hiện, báo cáo công khai, quyết toán, dự toán. Qua trao đổi thảo luận các đại biểu đã hiểu rõ hơn về phương pháp xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn. 
 

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0