Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững tốp đầu về cải cách hành chính

Facebook   Zalo

Theo báo cáo công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đạt 80,16%, tăng 1,82% (năm 2022 là 78,32%). Kết quả Chỉ số CCHC cấp sở, ngành năm 2023 cho thấy có sự thay đổi trên bảng xếp hạng so với năm 2022 (Có 02 đơn vị đạt mức xuất sắc, năm 2022 không có sở, ban, ngành nào).

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững tốp đầu về cải cách hành chính

Hội nghị triển khai các nhiệm vụ KH&CN năm 2024

Sở KH&CN đứng thứ 3/19 sở, ban, ngành và là năm thứ 5 liên tục nằm trong nhóm 1 - nhóm các sở, ban, ngành đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh, cụ thể: 2019 (2/19 đạt 84,95%); 2020 (3/19 đạt 77,14%); 2021 (4/19 đạt 86,18%); 2022 (6/19 đạt 82,48%); 2023 (3/19 đạt 88,52%). Có được kết quả này chính là nhờ quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCHC) của tập thể lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức toàn ngành trong việc triển khai nhiệm vụ.

Có thể thấy năm 2023, Sở KH&CN đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh cũng như của Sở KH&CN để có thể duy trì được kết quả CCHC như hiện nay là sự quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở trong sự triển khai, tổ chức thực hiện; phấn đấu có những bước đột phá mới trong công tác CCHC và đặc biệt là sự đồng lòng của toàn cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững tốp đầu về cải cách hành chính -0

Kết quả rà soát có 10 tiêu chí không đạt điểm, tập trung vào các hoạt động như: Số lượng hồ sơ giải quết trong năm không đạt yêu cầu từ 5000 hồ sơ trở lên; không có TTHC thuộc thẩm quyền của Sở giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện hoặc TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết không phục thuộc vào địa giới hành chính; Chưa có nhân viên Bưu điện trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC thay công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; chưa có Báo cáo công khai dự toán, quyết toán sử dụng ngân sách thực hiện năm 2023 của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc; chưa có báo cáo Công khai quyết toán sử dụng ngân sách, dự toán, tình hình thực năm 2023; chưa có báo cáo đánh giá việc công khai, kê khai và ban hành quy chế sử dụng tài sản công năm 2023; chưa thực hiện công khai, kê khai tài sản công năm 2023 của văn phòng sở theo quy định; Chưa xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá của dịch vụ SNCL; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTTTT) phát sinh hồ sơ trực tuyến chưa đạt 80%...

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vững tốp đầu về cải cách hành chính -0

Để tiếp tục duy trì và nâng cao thứ hạng về chỉ số cải cách trong năm 2024. Sở khoa học và công nghệ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp nâng cao thứ hạng các Chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngành. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong việc chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các bộ phận có liên quan nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả những nội dung không đạt điểm năm 2023; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa thành phần hồ sơ để tiết kiệm chi phí và đem lại thuận tiện cho người dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Cải cách hành chính của tỉnh nói chung và của Sở nói riêng./.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0