Sở Khoa học và Công nghệ được nhận bằng khen trong công tác cải cách hành chính năm 2018

Facebook   Zalo

Sáng ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội Nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị.

Sở Khoa học và Công nghệ được nhận bằng khen trong công tác cải cách hành chính năm 2018

Đ/c Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018

Công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 297.642 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 287.921 hồ sơ. Ban hành 19 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành; 17 quyết định công bố danh mục TTHC về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ban hành mới: 335 thủ tục; bãi bỏ: 348 thủ tục. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đối với Sở KH&CN, trong 6 tháng đầu năm Sở đã hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Hoàn thiện đơn đề nghị công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. Trong kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện một số các nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện duy trì, rà soát, đánh giá thường xuyên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan hành chính các cấp, nhất là hệ thống ISO cấp xã; Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sáng ISO 9001:2015); Hướng dẫn, đôn đốc, tổ hợp các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, của các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh công nhận; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị tham mứu triển khai áp dụng các giải pháp sáng kiến về cải cách hành chính đã được công nhận áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017 và năm 2018 Sở KH&CN liên tiếp dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trong dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã khen thưởng cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018.

               Sở Khoa học và Công nghệ đã vinh dự được UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Đ/c Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0