Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Facebook   Zalo

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên đứng thứ 3/19 sở, ban, ngành và là năm thứ 5 liên tục nằm trong nhóm 1 - nhóm các cơ quan, đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành (CCHC) cấp tỉnh. Kết quả này là minh chứng sống động nhất cho những nỗ lực, quyết tâm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cải cách hành chính".

Trong những năm qua, Sở KH&CN triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Sở thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ TTHC; công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, công bố kịp thời; số lượng văn bản được trao đổi điện tử đạt tỷ lệ cao...
Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả tốt.
Trong cải cách thể chế, năm qua, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); thực hiện rà soát các văn bản QPPL, phát hiện sự không phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền cho sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Sở đã chủ trì, triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra… Sở cũng kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật, đôn đốc, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các VBQPPL, phát hiện những tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật...
Về cải cách TTHC, năm qua, Sở KH&CN đã thực hiện rà soát, đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết 3 TTHC; đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; rà soát và thông qua phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ lĩnh vực KH&CN; tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở với tổng số 23 thủ tục.

Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ -0
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn người dân làm thủ tục, hồ sơ tại Bộ phận Một cửa liên thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Các TTHC sau khi công bố đều được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Sở KH&CN đảm bảo 100% hồ sơ công việc được giải quyết đúng và sớm hơn thời hạn, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân tới làm việc. Sở đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 54 TTHC (trong đó 46 TTHC toàn trình; 8 TTHC một phần). Có tổng số 407 hồ sơ, trong đó, 400 hồ sơ đã số hóa, còn 7 hồ sơ chưa số hóa do đang trong quá trình giải quyết TTHC.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Sở đã quan tâm, chú trọng cử cán bộ, công chức tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Cụ thể, Sở đã cử 10 cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số toàn diện; 1 đồng chí lãnh đạo Sở tham gia lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn cho 33 công chức về công tác chuyển đổi số... Tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được sắp xếp, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đạt hiệu quả.
Năm 2023, Sở KHCN đã thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đối với toàn bộ hệ thống mạng lan, wifi của Sở; nâng cấp hạ tầng hệ thống mạng nội bộ của Sở tăng lên gấp 10 lần so với trước khi nâng cấp (từ 100MB/s lên 1.000MB/s); cài đặt toàn bộ các máy trạm tại Sở KH&CN và Trung tâm Phát triển KH&CN phần mềm phòng, chống mã độc tập trung và giải pháp phát hiện, phản ứng sự cố...
Nhờ tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành nên Sở KH&CN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0