Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn cơ sở năm 2023

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBKT, ngày 05/01/2023 về việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Ngày 20/09/2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 18/QĐ-CĐVC, ngày 29/08/2023.

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn cơ sở năm 2023

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Tỉnh chủ trì buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chấp hành Công đoàn Sở KH&CN đã báo cáo với đoàn về việc triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Công đoàn cấp trên; tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và việc chấp hành pháp luật về các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như tiền lương, chế độ ốm đau, thai sản, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…Việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; xây dựng dự toán, quyết toán, công khai tài chính công đoàn; thực hiện thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 và 06 tháng năm 2023; việc quản lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán; đồng thời, đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác công đoàn nhằm đảm bảo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và các Quy định của tổ chức Công đoàn... Cùng với đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ sổ sách, tài liệu liên quan.

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn cơ sở năm 2023 -0
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN trình bày báo cáo tại buổi kiểm tra. 

Qua kiểm tra, cơ bản Công đoàn Sở KH&CN đã chỉ đạo các Công đoàn CSTV thực hiện đúng các nội dung quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tích cực triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn cơ bản đảm bảo theo quy định của Nhà nước; các Công đoàn CSTV đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả; chủ yếu tập trung chi chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; hồ sơ sổ sách, tài liệu ngăn nắp, đúng quy định; báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ…Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hoạt động công đoàn chưa có sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện; một số quy định mới về chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn cần bổ sung kịp thời…
Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hướng dẫn Công đoàn Sở KH&CN khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành hoạt động Công đoàn, nhằm giúp Công đoàn Sở KH&CN chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu, chi tài chính công đoàn được đảm bảo đúng quy định; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0