Sở Khoa học & Công nghệ: "Lội ngược dòng” đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính

Facebook   Zalo

Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, các địa phương trong năm 2017, cho thấy nhiều sở, ngành đã có sự cải thiện đáng kể trong bảng xếp hạng, trong đó nổi lên là sự bứt phá ngoạn mục của Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN). Từ vị trí thứ thứ 7 năm 2016, năm 2017, Sở KH&CN “lội ngược dòng” dẫn đầu 19 sở, ngành về chỉ số CCHC. Vậy đâu là giải pháp đưa đơn vị này có sự bứt phá nhanh như vậy.

Sở Khoa học & Công nghệ: "Lội ngược dòng” đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính

Lãnh đạo Sở KH&CN luôn sâu sát kiểm tra, quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ làm việc bộ phận “Một cửa” phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở KH&CN vui mừng cho biết: năm 2016 Thái Nguyên nằm ở top cuối bảng xếp hạng về chỉ số CCHC của các địa phương trong cả nước. Với quyết tâm cải thiện thứ bậc, năm 2017, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, toàn diện trên cả 3 mặt cải cách thể chế, bộ máy và thủ tục hành chính (TTHC) đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nhằm tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong CCHC. Quyết tâm của lãnh đạo UBND tỉnh được các sở, ngành trong đó có Sở KH&CN biến thành hành động cụ thể. Đối với Sở KH&CN, lãnh đạo Sở đặt nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của năm để tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác.

Được biết trong 9 nội dung đánh giá chỉ số CCHC thì có 3 lĩnh vực Sở KH&CNđạt điểm tối đa gồm: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công. Các lĩnh vực còn lại đều đạt điểm tương đối cao như: Chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa nền hành chính hay đánh giá tác động của CCHC. Về cải cách thể chế, trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách bộ phận “Một cửa” của Sở KH&CN thông tin: Từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, chúng tôi đã phối hợp với các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN. Dựa vào bộ thủ tục hành chính (TTHC) mà Bộ KH&CN ban hành, chúng tôi tổng hợp các TTHC gửi sang Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố. Nếu như năm 2016, Sở có tới 41 TTHC thì năm 2017, rút xuống còn 33 TTHC, giảm được 8 TTHC. Qua rà soát, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên đia bàn tỉnh; 1 văn bản quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; sửa đổi bổ sung quy chế quản lý quỹ phát triển KH&CN của tỉnh và quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Đặc biệt, Sở đã đẩy mạnh cải cách TTHC. Nếu như năm 2016, toàn bộ các TTHC thuộc Sở chưa có TTHC nào thực hiện mức độ 3 thì cuối năm 2017, 100% các thủ tục (33 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Được biết, năm 2017, Sở tiếp nhận 60 hồ sơ, 100% các hồ sơ đều giải quyết sớm hơn hoặc đúng hạn quy định. Trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, công dân luôn giữ đúng chuẩn mực, tận tình, lịch sự.

Sở KH&CN cũng đặc biệt quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong năm đã cử 12 đồng chí tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiệp vụ thanh tra, cử nhân chính trị…  Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và đang tập trung sắp xếp bộ máy, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đã chỉ đạo 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục thực hiện tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và thực hiện quyền tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị định số 54/2016-NĐ/CP.

Bên cạnh việc quyết liệt trong việc hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đến, đi, năm 2017, Sở KH&CN đã có đóng góp lớn đối với tỉnh trong việc đưa đề tài “Tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Phạm Quốc Chính cho biết thêm: Với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý về KH&CN, chúng tôi rất trăn trở về việc chưa có nhiều đóng góp cho kế hoạch CCHC của tỉnh. Vì vậy, năm 2017, Sở đã chủ động tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (nếu để các xã, phường, thị trấn làm rời rạc thì thời gian hoàn thành rất chậm, kinh phí sẽ tăng cao). Với sáng kiến tìm ra phương án triển khai nhanh và hiệu quả nhất, sau 3 tháng triển khai đến cuối năm 2017, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào cơ quan hành chính cấp mình. Với thành công này, Sở KH&CN đã đóng góp 2,5 điểm vào các điểm thành phần trong tổng điểm CCHC của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tích cực tham mưu cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét công nhận 10 sáng kiến về CCHC, đó là các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong CCHC lần đầu tiên áp dụng hoặc áp dụng thử trong phạm vi cấp tỉnh, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC của tỉnh.

Giải pháp then chốt trong công tác CCHC năm 2018 của Sở KH&CN là: Xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính vì nhân dân phục vụ; tiếp tục cung cấp các dịch vụ công từ mức độ 3 lên mức độ 4… duy trì để đạt thứ hạng cao trong bảng đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018… đó là khẳng định cũng là quyết tâm của người đứng đầu Sở KH&CN, Giám đốc Phạm Quốc Chính. Việc đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC được thực hiện đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị theo 2 phương pháp là tự đánh giá và điều tra xã hội học.Thông qua kết quả xếp hạng chỉ số CCHC giúp đơn vị, địa phương xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện CCHC để có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu quả vì nhân dân phục vụ.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0