Hồ sơ mẫu thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cung cấp bộ Hồ sơ mẫu của thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,  hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu cho cá nhân, tổ chức tham khao khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Hồ sơ mẫu thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,  hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tải hồ sơ mẫu tại đây: Tải tại đây

Facebook Zalo