Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, công dân và tổ chức có thể xem video để tham khảo các bước đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công

 

Facebook Zalo