Bộ hồ sơ mẫu cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cung cấp Bộ hồ sơ mẫu đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế. Các tổ chức, cá nhân có thể thao khao thi thực hiện các thủ tục hành chính này

Bộ hồ sơ mẫu cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Linh tải hồ sơ mẫu: Tải tại đây

Facebook Zalo