Kết quả báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Kết quả báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên

Nội dung báo cáo tải tại đây

Facebook Zalo