Tham dự Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Facebook   Zalo

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Tham dự Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Tham dự Lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cùng các đại biểu các Bộ, ngành, các Sở KH&CN khu vực phía Bắc. Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tham gia lớp tập huấn có ông Hoàng Đức Vỹ - PGĐ Sở cùng các cán bộ phòng Quản lý chuyên ngành, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ.


Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN

 quốc gia phát biểu tại Lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn các học viên được nghe các nội dung chính bao gồm: Giới thiệu Phương pháp điều tra, Hướng dẫn điền Phiếu điều tra; Những vấn đề lưu ý khi thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN theo Thông tư 15/TT-KHCN năm 2018; Xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN năm 2020; Ứng dụng mạng VinaRen trong việc chia sẻ kết nối thông tin KH&CN.  

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương (sở KH&CN) trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật KH&CN, các kết hoạch, chương trình về NC&PT và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo; thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam./.

Facebook Zalo