Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ quẽ gen cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Facebook   Zalo

Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ quẽ gen cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ quẽ gen cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo