Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Facebook   Zalo

Ngày 18/12/2023, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nhài – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phạm Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, Đảng uỷ Sở KH&CN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng, các đảng viên được quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch về việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ thuộc Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; công tác cán bộ theo cách đổi mới, sắp xếp tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành các nội dung về chuyển đổi vị trí đối công chức, viên chức theo Kế hoạch đặt ra. Đảng ủy, chi ủy chi bộ và các chi bộ duy trì sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng và đổi mới nội dung sinh hoạt. 100% đảng viên thực hiện tốt các quy định đảng viên cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tổ chức lấy ý kiến của Công an tỉnh về thẩm định chính trị cho 07 đồng chí để phục vụ công tác quy hoạch năm 2023. Công tác phát triển đảng viên, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng của các chi bộ trong toàn Đảng bộ…
 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 -0
Đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị 

Cũng trong năm 2023, Đảng ủy Sở đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 03 Chi bộ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 trong đó tập trung vào giám sát thường xuyên đối với các đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ được phân công về trách nhiệm nêu gương và về những điều đảng viên không làm được làm. Năm 2024, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế của năm 2023, Đảng bộ Sở KH&CN quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024 đề ra.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 -0
Đồng chí Mai Thị Nhài – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nhài – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị Đảng uỷ Sở KH&CN tiếp tục tập trung triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
Đảng uỷ Ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng yếu để phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các quy định của cơ quan; coi trọng công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 -0
Đ/c Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã khen thưởng cho 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Dương Chiêm - Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0