ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

Facebook Zalo

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Ngõ 621, đường Quang Trung, tổ 23, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3859003 – Fax: 0208.3859003

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Ngõ 621, đường Quang Trung, tổ 23, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3859003 – Fax: 0208.3859003

Chức năng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước do Sở Khoa học và Công nghệ giao về ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; thông tin, thư viện, tin học và thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 - Tập hợp và phát huy trí tuệ của các nhà khoa học ở trong và ngoài tỉnh
để phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Lựa chọn các thành tựu khoa học và công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật thích hợp, đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào
kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các thành tựu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống.

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám định và phản biện về khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định các dự án về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình
trình diễn khoa học và công nghệ.

- Xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý
nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến mọi đối tượng theo quy định; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tổ chức, phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ.

- Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ,
thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

- Tổ chức, triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ.

- Giao dịch thông tin công nghệ, tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế.

- Thực hiện chức năng tổ chức trung gian hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

- Quản lý, quản trị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung; triển khai, phối hợp triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc phân tích, thử nghiệm phục vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

- Thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, lập hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy; tư vấn xây dựng hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng sản phẩm hàng hóa; tư vấn đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm, hàng hóa; tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp; thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; tư vấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các tổ chức và cá nhân; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Chuyển giao công nghệ; tư vấn khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin;
hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ; lĩnh vực công nghệ sinh học; lĩnh vực an toàn thực phẩm; xử lý môi trường; lắp đặt, đo kiểm tra an toàn hệ thống chống sét; sửa chữa, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị đo lường, thử nghiệm; cung cấp các thiết bị kỹ thuật; thông tin, thư viện, thống kê; các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của luật pháp.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý sử dụng các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Quyền hạn 

- Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Được mở tài khoản cho sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng theo quy định.

- Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm:

+ Phòng Thông tin - Hành chính - Tổng hợp (ĐT: 0208.3657379.
+ Phòng Ứng dụng và chuyển giao công nghệ (ĐT: 0208.3651557).
+ Phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn (ĐT: 0208.3654017).

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN số 04/2023

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0