Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Hoàng Việt Hưng

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Hoàng Việt Hưng

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Phạm Thành Chung

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Phạm Thành Chung

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Chu Thúc Đoan

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với ông Chu Thúc Đoan

THÔNG BÁO: Kết luận giám sát chuyền đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo kết luận giám sát chuyền đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh kế toán đối với bà Phạm Thị Hồng Điệp

Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh kế toán đối với bà Phạm Thị Hồng Điệp

Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra năm 2023 đối với bà Đinh Lương Thắm

Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra năm 2023 đối với bà Đinh Lương Thắm

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dung

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dung
 

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với ông Trần Thiện Hưng

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên năm 2023 đối với ông Trần Thiện Hưng

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Biên bản Họp tập thể lãnh đạo sở xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Hoàng - Chánh Văn phòng

Biên bản Họp  tập thể lãnh đạo sở xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Hoàng - Chánh Văn phòng

Thông báo về việc họp tập thể lãnh đạo sở xem xet xử lý kỷ luật đối với công chức

Thông báo về việc họp tập thể lãnh đạo sở xem xet  xử lý kỷ luật đối với công chức

Công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng

Công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng

Về việc xem xét kỷ luật đảng viên là công chức thuộc cơ quan, đơn vị đã thi hành kỷ luật

Về việc xem xét kỷ luật đảng viên là công chức thuộc cơ quan, đơn vị đã thi hành kỷ luật

Biên bản Họp kiểm đểm công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Biên bản Họp kiểm đểm công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức

Biên bản Họp tập thể lãnh đạo sở

Biên bản Họp tập thể lãnh đạo sở

Thông báo họp tập thể lãnh đạo sở xem xet xử lý kỷ luật ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN

Thông báo họp tập thể lãnh đạo sở xem xet  xử lý kỷ luật ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Về việc phát động phong trào thi đua theo đợt và theo chuyên đề

Về việc phát động phong trào thi đua theo đợt và theo chuyên đề

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Công văn về việc thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Công văn về việc thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Đăng ký thi đua về đơn vị đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đăng ký thi đua về đơn vị đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Kế hoạch về việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua ngành Thanh tra, đăng ký thi đua năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua ngành Thanh tra, đăng ký thi đua năm 2022

Về việc góp ý vào dự thảo văn bản và đăng ký thi đua năm 2022

Về việc góp ý vào dự thảo văn bản và đăng ký thi đua năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức phong trào, thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch về việc tổ chức phong trào, thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Thế Hoàng - Chánh Văn phòng Sở KH&CN

Quyết định về việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Thế Hoàng - Chánh Văn phòng Sở KH&CN

Quyết định xử lý kỷ luật ông Tô Văn Thắng chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định xử lý kỷ luật ông Tô Văn Thắng chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định xử lý kỷ luật Bà Phạm Thu Hồng chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định xử lý kỷ luật Bà Phạm Thu Hồng chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định xử lý kỷ luật ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN

Quyết định xử lý kỷ luật ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Lê Mạnh Đức

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Lê Mạnh Đức

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Tường Tuyết Mai

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Tường Tuyết Mai

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Trịnh Thị Hải

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Trịnh Thị Hải

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Trung Kiên

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Trung Kiên

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Triệu Thị Huệ

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Triệu Thị Huệ

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Đăng Luyện

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Đăng Luyện

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Trần Văn Nhã

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Trần Văn Nhã

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 2022 đối với bà Phạm Thị Đông

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Phạm Thị Đông

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Nguyễn Thị Hường

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Nguyễn Thị Hường

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Nguyễn Thị Hoa Phượng

Quyết định Nâng bậc lương thường xuyên năm 202 đối với bà Nguyễn Thị Hoa Phượng

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Vũ Đức Hải

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Vũ Đức Hải

Quyết định Nâng lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Dương

Quyết định Nâng lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Dương

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Dương Thúy Nga

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Dương Thúy Nga 

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Tạ Đức Hiện

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Tạ Đức Hiện 

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Đinh Bộ Sơn

Quyết định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Đinh Bộ Sơn

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với ông Nguyễn Cao Cường

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với ông Nguyễn Cao Cường

Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Đông giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Đông giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc điều động công chức đối với ông Trần Văn Nhã

Quyết định về việc điều động công chức đối với ông Trần Văn Nhã

Quyết định về việc điều động công chức đối với bà Hoàng Hồng Hạnh

Quyết định về việc điều động công chức đối với bà Hoàng Hồng Hạnh

Quyết định về việc điều động công chức đối với ông Nguyễn Vinh Quang

Quyết định về việc điều động công chức đối với ông Nguyễn Vinh Quang

Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh  lãnh đạo, quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

Tiếp nhận vào làm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp nhận vào làm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc tiếp nhận vào làm công chức và phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

Về việc tiếp nhận vào làm công chức và phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2022

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2022

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định chuyển ngạch đối với bà Nguyễn Bích Thủy

Bà Nguyễn Bích Thuỷ, công chức phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được chuyển từ ngạch Chuyên viên

Quyết định chuyển ngạch đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Bà Đào Thị Phương Thảo, công chức phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được chuyển từ ngạch Kế toán viên

Về việc giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc ngay đối với ông Nguyễn Nhật Trường

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Quyết định Về việc giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc ngay đối với bà Lê Việt Giang

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cho 41 công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

Về việc xử lý kỷ luật bà Phạm Thu Hồng chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản số29/BB-HĐKL ngày 09/9/2022 của Hội đồng kỷ luật công chức Sở Khoa học và Công nghệ;

Về việc xử lý kỷ luật ông Tô Văn Thắng chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Vỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Vỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Đinh Bộ Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại ông Đinh Bộ Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

phê duyệt quy hoạch chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN đến năm 2025

phê duyệt quy hoạch chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
 

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Đinh Lương Thắm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Bà Đinh Lương Thắm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Tạ Đức Hiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Tạ Đức Hiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Bố trí sắp xếp công tác đối với bà Hoàng Thị Thúy Hà

Ngày 21/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập thể cấp ủy mở rộng tiến hành xem xét, quyết định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng.

Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Huệ giữ chức vụ phó Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Huệ giữ chức vụ phó Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Dương Văn Chúc giữ chức vụ Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Dương Văn Chúc giữ chức vụ Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ, thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Thông tin - Ứng dụng chuyển giao công nghệ, thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Chu Thúc Đoan giữ chức vụ phó Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Bổ nhiệm Ông Chu Thúc Đoan giữ chức vụ phó Trưởng phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm Phát triển KH&CN

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Báo cáo kết quả khắc phục kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật

Báo cáo kết quả khắc phục kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại Trung tâm Phát triển KH&CN, trực thuộc sở Khoa học tỉnh Thái Nguyên...

Chi tiết xem file đính kèm !

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
 

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Tường Tuyết Mai

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Tường Tuyết Mai giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Điều động công chức đối với ông Hoàng Việt Hưng

Căn cứ nhu cầu thực tế của công việc và ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên ngày 25/02/2020 về việc lấy ý kiến trong công tác tổ chức cán bộ ...

Điều động công chức đối với bà Nguyễn Thị Hường

Căn cứ nhu cầu thực tế của công việc và ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên ngày 03/02/2020 về việc lấy ý kiến trong công tác tổ chức cán bộ ...

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2020 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2020 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020

Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
 

Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc phân công cán bộ công chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở KH&CN

Quyết định về việc phân công cán bộ công chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở KH&CN

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ

Thông báo về kết quả rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo về kết quả rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Tạ Ngọc Minh

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Tạ Ngọc Minh

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Dương Văn Chúc

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Trần Thị Thức

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Trần Thị Thức

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với bà Đào Thị Phương Thảo

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng

Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021

Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Phân công cán bộ, công chức HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở KH&CN

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở KH&CN

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KHCN

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KHCN