Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KH&CN; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện phụ trách lĩnh vực KH&CN

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở KH&CN; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện phụ trách lĩnh vực KH&CN

Quyết định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động

Quyết định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm vệc của Sở KH&CN

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm vệc của Sở KH&CN

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Báo cáo thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản 2021

Công khai quản lý sử dụng trụ sơ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Công khai quản lý sử dụng trụ sơ năm 2021

Công khai quản lý sử dụng xe và tài sản khác năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Công khai quản lý sử dụng xe và tài sản khác năm 2021

Báo cáo kê khai tài sản thanh lý

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Báo cáo công khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Bao cao ke khai tai san cong - thanh ly

Bao cao ke khai tai san cong - thanh ly

Công khai tình hình mua sắm phần mềm

Công khai tình hình mua sắm phần mềm

Công khai tình hình mua sắm điều hòa

Công khai tình hình mua sắm điều hòa

Biên bản niêm yết công khai thiết bị KHCN

Biên bản niêm yết công khai thiết bị KHCN

Báo cáo kê khai tài sản công - thiết bị khoa học công nghệ, điều hòa

Báo cáo kê khai tài sản công  -  thiết bị khoa học công nghệ, điều hòa

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Biên bản niêm yết công khai

Biên bản niêm yết công khai tài sản công Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ

Công khai tình hình xử lý tài sản thanh lý

Công khai tình hình xử lý tài sản thanh lý

Báo cáo công khai xóa thông tin tài sản thanh lý

Báo cáo công khai xóa thông tin  tài sản thanh lý

Công khai tình hình xử lý tài sản thiết bị KH&CN

Công khai tình hình xử lý tài sản thiết bị KH&CN

Công khai tình hình mua sắm thiết bị KH&CN

Công khai tình hình mua sắm thiết bị KH&CN

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác - thiết bị KHCN

Báo cáo kê khai tài sản cố định khác - thiết bị KHCN

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định về đảm bảo An toàn búc xạ và Đo lường năm 2020

Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định về đảm bảo An toàn búc xạ và Đo lường năm 2020

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong sản xuất , kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong sản xuất , kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định về đo lường tại các Hợp tác xã kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định về đo lường tại các Hợp tác xã kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra về thực hiện Nhiệm vụ KHCN "Nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen lợn đen huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên"

Kết luận thanh tra về thực hiện Nhiệm vụ KHCN "Nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen lợn đen huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên"

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý và sử dụng đồng hồ nước lạnh tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý và sử dụng đồng hồ nước lạnh tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Kế luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kế luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Biên bản niêm yết công khai thiết bị chuyên dùng

Biên bản niêm yết công khai thiết bị chuyên dùng

Biên bản niêm yết công khai kế hoạch

Biên bản niêm yết công khai kế hoạch

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện kê khai, công khai, báo cáo quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021

Báo cáo kê khai tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

Biên bản niêm yết công khai

Biên bản niêm yết công khai

Biên bản niêm yết công khai tài sản về việc công khai tài sản

Biên bản niêm yết công khai tài sản về việc công khai tài sản

Báo cáo công khai tài sản công

Báo cáo công khai tài sản công

Biên bản niêm yết công khai về việc kê khai tài sản

Biên bản niêm yết công khai về việc kê khai tài sản

Báo cáo kê khai tài sản công

Báo cáo kê khai tài sản công

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0