GII

Hội thảo “Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên”

Ngày 30/5/2024, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên phối hợp Học viên KHCN và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo “Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Thái Nguyên”. Ông Đinh Bộ Sơn - Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Võ Hưng - Trưởng Ban Chính sách Đổi mới sáng tạo, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện KHCN&ĐMST đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc về Chỉ số đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index). Với điểm số 47,75 Thái Nguyên là địa phương đứng thứ 10 cả nước và đứng đầu các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

hái Nguyên vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có Chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất toàn quốc

Chiều nay (12-3), Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. Thái Nguyên được xếp vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có Chỉ số PII cao nhất toàn quốc.

Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023

Ngày 14/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)” năm 2023.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2021: Việt Nam dẫn đầu nhóm các quốc gia cùng mức thu nhập

Việt Nam tiếp tục là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trong việc coi đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một ưu tiên quốc gia. Việc Chính phủ sử dụng chỉ số ĐMST như một công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ĐMST của quốc gia là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của ĐMST đối với sự phát triển đất nước.

Phổ biến Sổ tay hướng dẫn Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2020

Ngày 06/02/2017, chính phủ ban hành nghị quyết số 19/0217/NQ-CP về tiếp tục nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài các chỉ số quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh Chính phủ đã bổ sung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index, viết tắt là GII). Từ năm 2019 đến nay, ngay sau khi ban hành nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ tiếp tục sử dụng các chỉ số quốc tế, trong đó có chỉ số GII.

Phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF)

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-KGVX ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Công văn số 113/HVKHCN ngày 01/4/2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF).

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0