Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Facebook   Zalo

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với bà Chu Thị Ngọc Dung

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo