Sở KH&CN đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Facebook   Zalo

Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Sở KH&CN đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục những khâu yếu, điểm trừ trong năm 2023.

Sở KH&CN đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số CCHC năm 2022

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở Khoa học và Công nghệ đạt 82.48 điểm, xếp thứ 6/19 Sở, ban, ngành của tỉnh, thuộc top 10, xếp nhóm tốt về chỉ số cải cách hành chính. Nhiều nội dung vẫn duy trì được thứ hạng cao. Kết quả này có được nhờ tập thể lãnh đạo Sở luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt từ đầu năm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sở KH&CN đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 -0

Chỉ số CCHC của các Sở gồm có 7 nội dung và được cấu tạo bởi 37 tiêu chí đánh giá. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 23 điểm điều tra xã hội học, 77 điểm tự chấm/thẩm định. Theo kết quả công bố của UBND tỉnh, điểm các tiêu chí đánh giá về cải cách hành chính của Sở KH&CN đạt được cụ thể như sau:

Sở KH&CN đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 -0

Trên cơ sở kết quả đánh giá và công bố Chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức rà soát các tiêu chí của chỉ số thành phần nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân mất điểm và giải pháp cải thiện điểm số trong năm 2023, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình CCHC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch CCHC tỉnh, Kế hoạch CCHC của Sở KH&CN Thái Nguyên năm 2023. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện và nâng cao Chỉ số SIPAS. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc của Sở, đạo đức công vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp trong công tác giữa các phòng, đơn vị trong Sở và với đơn vị ngoài Sở, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; Công khai minh bạch, đầy đủ chủ trương, chính sách pháp luật và triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định các chủ trương, chính sách./.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo