Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 30/11/2023, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên phối hợp Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp; các đơn vị, tổ chức và cá nhân ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh. 

Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Toàn cảnh Hội thảo

Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ được Sở KH&CN phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Năng lượng nguyên tử cũng đã bước đầu được ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thống như y tế, sản xuất công nghiệp, tuy nhiên, trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, tài nguyên và môi trường việc ứng dụng năng lượng nguyên tử để phát triển vẫn còn nhiều tiềm năng. Do đó, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND về Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thái Nguyên là đơn vị tốp đầu trong cả nước xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu: Ứng dụng rộng rãi và hiệu quả năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; đẩy mạnh tiếp cận, chuyển giao công nghệ và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong bảo vệ sức khỏe, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên -0
Đồng chí Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu Khai mạc Hội thảo 

Sau 2 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được một số kết quả nhất định: Công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cơ bản về các quy định về an toàn bức xạ, pháp quy hạt nhân, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử luôn được quan tâm, chú trọng đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ; bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia có khả năng làm chủ các kỹ thuật ứng dụng năng lượng nguyên tử tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh; Đã xây dựng được các kế hoạch, chương trình tạo hành lang pháp lý trong việc thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được triển khai góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững; phục vụ chẩn đoán và điều trị chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; đảm bảo an toàn, an ninh; nâng cao năng lực quản lý; hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên -0
Đồng chí Phạm Văn Toàn – Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phát biểu tại Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận các nội dung về: Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; Ứng dụng bức xạ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó sự cố bức xạ. Đồng thời, trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên -0
Đồng chí Hoàng Thị Thuý Hà - Trường Phòng Quản lý Công nghệ trình bày báo cáo tại Hội thảo 

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, chính sách, hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời gian qua, giúp các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp có những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ở các ngành, lĩnh vực khác nhau; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và công tác chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân có xảy ra tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ cũng như trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn cho con người và môi trường, góp phần phát triển năng lượng nguyên tử một cách bền vững./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo