Tỉnh Thái Nguyên được vinh danh “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” năm 2021

Facebook   Zalo

Ngày 18/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021. Tỉnh Thái Nguyên đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 lĩnh vực “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp, Đổi mới, Sáng tạo”. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. 

Tỉnh Thái Nguyên được vinh danh  “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” năm 2021

Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận Giải thưởng “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp, Đổi mới, Sáng tạo”

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên còn đạt 02 Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 tại hạng mục giải thưởng chuyên đề gồm giải thưởng: Thành phố Điều hành, Quản lý thông minh; Thành phố Dịch vụ Công thông minh. Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành Trung tâm điều hành thành phố thông minh (IOC) và ứng dụng “C-Thai Nguyen” cho công dân, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện cấp 4 với hơn 1.300 dịch vụ được cung cấp. 
Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 đã thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo các sản phẩm giải pháp công nghệ tiên tiến, là kênh kết nối cung cầu, hợp tác trong xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo