Kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ

Facebook   Zalo

Ngày 3/10, Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh và thực tế yêu cầu, nhiệm vụ của Sở, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng nhằm xác định hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó công tác kiểm soát TTHC từng bước thực hiện hiệu quả, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định. Trên cơ sở các TTHC đã được rà soát chuẩn hóa, Sở Nội vụ đã xây, áp dụng các Quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, thực hiện tốt việc phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Sở Nội vụ cũng tuân thủ đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan. Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện đúng quy định. Công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở thực hiện đầy đủ các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.
Có thể nói, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 được duy trì tốt, bảo đảm thời gian nhận và trả các hồ sơ và sản phẩm theo đúng quy trình đã đề ra tại mục tiêu chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại Sở Nội vụ. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện, chức năng nhiệm vụ, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ, đồng thời, trao đổi một số nội dung nhằm hoàn thiện hơn nữa hiệu quả việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong công tác hành chính tại Sở./.
Thực hiện: Dương Chiêm, Thế Bằng

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0