Kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công

Facebook   Zalo

Tiếp tục chương trình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Chiều 2/11, Đoàn kiểm tra số 1, do đồng chí Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại thành phố Sông Công.

 

Kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công

Đồng chí Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi kiểm tra

Thành phố Sông Công đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, phường  từ năm 2016. Đến nay, đã kiện toàn được Ban chỉ đạo; Ban điều hành; Ban soạn thảo văn bản, kịp thời tham mưu tích cực cho UBND thành phố trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quả lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố.

Kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công -0
 Kiểm tra Bộ phận một cửa UBND thành phố Sông Công

Tại thời điểm kiểm tra, thành phố Sông Công đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 262 quy trình thủ tục hành chính và 06 quy trình hoạt động nội bộ; 100% phòng quản lý nhà nước thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn đều được tập huấn về xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Từ đó, các đơn vị triển khai hoàn thiện mục tiêu chất lượng, các quy trình giải quyết công việc theo đúng quy định, đảm bảo sự phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 100% các yêu cầu của tổ chức, cá nhân được giải quyết trước và đúng hạn…

Kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công -0
Thăm quan Trung tâm điều hành thông minh thành phố Sông Công 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao về hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thành phố Sông Công. Nhìn chung, cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố đều thấu hiểu những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, áp dụng và duy trì thường xuyên việc thực hiện theo các yêu cầu để nâng cao chất lượng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính chưa đồng bộ, chậm đổi mới…Do vậy, Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND thành phố Sông Công cần tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ISO; chủ động hoàn thiện, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính có hiệu quả hơn nữa./.

Dương Chiêm, Quốc Toản

Facebook Zalo