Hội thảo đánh giá tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2014

Facebook   Zalo

Ngày 12/8/2014 tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết tình hình triển khai Quyết định số: 44/2006/QĐ-TTg và Quyết định số: 118/2009/QĐ-TTg và triển khai các nội dung chính trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Hội thảo đánh giá tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2014

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Phạm Quốc Chính Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo UBND các huyện thành phố, thị xã lãnh đạo các đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động HCNN.

Ông Phạm Quốc Chính Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Báo cáo đánh giá tổng kết, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định số: 118/2009/QĐ-TTg, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước. Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã có 35 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, trong đó: 17 Sở, Ban, Ngành; 09 đơn vị cấp huyện, thị, thành; 7 Chi cục trực thuộc Sở; 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ông Lê Vĩnh Phượng Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả lời ý kiến của các Đại biểu tại Hội thảo

             Hội thảo đã đánh giá những kết quả đạt được qua hơn 5 năm triển khai thực hiện đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm đối với các vấn đề tồn tại, vướng mắc để tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó khẳng định rằng, để có thể triển khai thực hiện thành công Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, ý chí quyết tâm của lãnh đạo CQHCNN, sự nhận thức đúng đắn về HTQLCL của lãnh đạo và cán bộ trong cơ quan, đơn vị.

Facebook Zalo