Tập huấn Tổ thư ký ISO ngày 02 tháng 03 năm 2012

Facebook   Zalo

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tiến hành tập huấn các thành viên Tổ Thư ký về các công tác, kỹ thuật theo 12 công việc cụ thể của ISO

Tập huấn Tổ thư ký ISO ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ngày 02 tháng 03 năm 2012

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tiến hành tập huấn các thành viên Tổ Thư ký về các công tác, kỹ thuật theo 12 công việc cụ thể của ISO

Có 27/30 thành viên thuộc Tổ Thư ký thuộc 15 khoa và 11 phòng ban, trung tâm, trạm... trong toàn trường tham dự. Ngoài ra còn có nhiều CB, GV thuộc khoa Ngoại ngữ tham dự theo tinh thần thích học hỏi để biết và điều này rất đáng khen ngợi.

 dscf1777_500
 
 dscf1774_500
 dscf1775_500
 dscf1776_500
 dscf1778_500
 dscf1779_500
 dscf1784_500_01
 dscf1785_500
 dscf1787_500
 dscf1786_500
 dscf1793_500_01

 

dscf1794_500

dscf1789_500
Facebook Zalo