Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Facebook   Zalo

Từ ngày 20-21/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008” cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị...

Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý  chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008


Toàn cảnh Khóa đào tạo

Nội dung khóa đào tạo tập trung đi sâu vào hướng dẫn đánh giá, rà soát, chuẩn hóa lại các quy trình hệ thống, quy trình tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị và phương thức tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2008, đồng thời giới thiệu phiên bản mới ISO 9001:2015.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên tham gia được cấp chứng chỉ về chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008./.

Facebook Zalo